Bestemmingsplan 'Haaksbergen Dorp, partiële herziening Enschedesestraat 47' onherroepelijk geworden

Bestemmingsplan 'Haaksbergen Dorp, partiële herziening Enschedesestraat 47' onherroepelijk geworden

Bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Enschedesestraat 47’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Enschedesestraat 47’ met ingang van 16 juni 2017 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Plangebied

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied van het voormalige garagebedrijf Huiskes Kokkeler en maakt de realisering van zeven grondgebonden woningen mogelijk. Op deze plek komen aan de Gruttostraat vier vrijstaande woningen en aan de Enschedesestraat komen een vrijstaande woning en een dubbele woning.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1131-0002.       

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.