Start sloopwerkzaamheden Huiskes-Kokkeler garage in Haaksbergen

Start sloopwerkzaamheden Huiskes-Kokkeler garage in Haaksbergen
Op donderdag 14 december jl. gaf wethouder Anette Nijhuis van de gemeente Haaksbergen het officiële startsein voor de sloop van het voormalige garagebedrijf Huiskes-Kokkeler. Deze locatie wordt door Janssen de Jong Projectontwikkeling ontwikkeld tot zeven woningbouwkavels voor particulier opdrachtgeverschap. Het bestemmingsplan is inmiddels gewijzigd naar de bestemming wonen.
 
Het plan
In het plan komen 3 bouwkavels aan de Enschedesestraat te liggen en 4 kavels aan de Gruttostraat. Voor de ontsluiting van deze laatst genoemde woningen wordt de Gruttostraat verlengd met een woonerf. De huidige groenstrook en parkeerplaatsen worden verplaatst. Ook komt er een voet- en fietspad richting de Fazantstraat. Met de realisatie van dit plan wordt tevens de huidige waterproblematiek in de Gruttostraat aangepakt. Hiervoor wordt een nieuw hemelwaterriool in de Gruttostraat aangelegd en wordt de aansluiting van het riool op de Fazantstraat aangepast.
 
De kavels zijn in eerste instantie uitgegeven op volgorde van de inschrijving op de gemeentelijke ranglijst van gegadigden voor bouwkavels. “Er is veel belangstelling voor de bouwkavels, de meeste van de bouwkavels zijn dan ook al verkocht. Op dit moment is er nog maar één kavel beschikbaar. Dit betreft de bouwkavel voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning. De kavel is gelegen aan de Enschedesestraat en is sinds deze week ook beschikbaar voor mensen die niet zijn ingeschreven in de gemeentelijke ranglijst voor bouwkavels,” aldus Rick Lohuis, projectmanager bij Janssen de Jong Projectontwikkeling.
 
De planning
De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door Kamphuis Sloopwerken en zullen in januari 2018 worden afgerond. Na de sloopwerkzaamheden zal het terrein begin 2018 bouwrijp worden gemaakt door de Sallandse Wegenbouw B.V.. Naar verwachting kan er in het voorjaar van 2018 gestart worden met de bouw van de woningen.